Záruka kvality dětské obuvi

Stačí jedna sezona chození v nevhodné obuvi a dítě může mít následky po zbytek života. Věnujte proto výběru dětských bot opravdu velkou pozornost. Správné obouvání má přímý vliv na zdravý vývoj dětských nohou. Při nákupu dětských botiček se tak rozhodně nevyplatí šetřit. Ne vždy však platí, že čím dražší, tím kvalitnější.

Náklady související s certifikací si plně hradí výrobce nebo dovozce dětských bot. Certifikovaná dětská obuv je v prodejně označená registrovanou visačkou s motivem žirafy a s nápisem Zdravotně nezávadná obuv - bota pro Vaše dítě.

Systém dobrovolného hodnocení dětské obuvi  je plně otevřený pro všechny, kteří chtějí na náš trh dodávat kvalitní a zdravotně nezávadnou dětskou obuv.
S každým držitelem certifikátu je následně uzavřena ze strany ČOKA i licenční smlouva, aby nemohlo docházet ke zneužívání značky.
Mnohdy jsou nám kladeny ze strany rodičů i dotazy, proč se dělá nepovinná certifikace, když existuje i povinná certifikace? Skutečně,  dne 1. ledna 2001 nabyl v ČR platnosti zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ke kterému byla vydána vyhláška č. 84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti do 3 let. Podle této vyhlášky je nutné povinně provádět hygienické atesty na veškeré výrobky a tedy i na veškerou obuv pro děti do 3 let věku (velikostní skupiny 0 a 1), nesprávně se hovoří o tzv. povinné certifikaci. V podstatě se dá říci, že povinné hygienické hodnocení je vlastně prvním stupněm hodnocení pro oblast dobrovolného nebo-li nadstandardního hodnocení. Kromě hygienických kriterií jsou při dobrovolné certifikaci sledována zejména kriteria ortopedická, obuv je proměřena velikostně, zda správně odpovídá deklarovaná velikost,  tj. nejen délka, ale i šířka obuvi, je zhodnoceno kopyto, odzkoušeny jsou i další stanovené fyzikálně mechanické vlastnosti (obrušivost podešví, flexibilita, tj. ohebnost obuvi) a posouzena je také bezpečnost při používání (na obuvi nesmí být žádné ostré hrany kovových uzávěrů, drobné ozdoby, které se mohou utrhnout a dítě by je mohlo spolknout atd.).

Povinná certifikace se navíc vztahuje pouze na obuv pro děti do 3 let věku a týká se jen hygienických vlastností materiálů použitých pro výrobu obuvi. Povinná certifikace dále neřeší problém zdravotně nezávadné konstrukce obuvi z hlediska ortopedického ani její fyzikálně mechanické vlastnosti, tvar špičky obuvi, vnitřní proporcionalitu obuvi  atd.
Dobrovolná certifikace naproti tomu je zavedena i pro větší velikostní skupiny a výrobci nebo dovozci si mohou takto nechat zhodnotit obuv pro děti až do 15-ti let věku.  Z tohoto důvodu existují i dvě technické specifikace, podle kterých je obuv posuzována, a to na obuv pro děti do 3 let a na obuv pro starší děti do 15-ti let, protože přece jen požadavky na obuv pro děti do 3 let jsou jiné, než na obuv pro dospívající mládež. Tyto specifikace jsou průběžně doplňovány a upravovány podle nových vědeckých poznatků v oblasti zdravého obouvání dětí.
Celý systém je naprosto dobrovolný a každý zájemce je předem seznámen se stanovenými kriterii pro hodnocení, která jsou pro všechny zájemce stejná, ať již jde o výrobce nebo o dovozce.

Značka „Žirafa“ byla přijata také do Programu „Česká kvalita“ v roce 2003. Hlavním cílem programu Česká kvalita je vytvořit jednotný systém, který umožní zviditelnit důvěryhodné a nezávislé značky kvality, které jsou založené na objektivním ověřování kvality výrobků nebo služeb třetí stranou a vyloučit značky bez vypovídací schopnosti, které jsou jako informace pro spotřebitele zavádějící.
Dalším z důležitých společných pravidel všech značek, přijatých do Programu Česká kvalita, je rovněž ověřená způsobilost výrobce k dlouhodobému dodržování stability procesů a tím i kvality jeho produktů. Držitelé značek kvality přijatých do Programu Česká kvalita mají povinnost používat spolu se svou značkou kvality i logo Programu Česká kvalita, které se tak stává pro spotřebitele orientačním symbolem a potvrzením důvěryhodnosti dané značky.  Také z tohoto důvodu musí být kvalita i pro udělení značky „Žirafa“ ověřována třetí nezávislou osobou, tj. nezávislou zkušebnou.

Informace o certifikaci uvedeny ze článku PhDr. Vlasty Mayerové https://www.zdrava-detska-obuv.cz/certifikace-Zirafa-s-3.html?zenid=14036ec69adc3a8418b50752d828182f